Welkom op de website van

               L
andelijke Gilde Liezele.
       
              
                           www.landelijkegildeliezele.be
               email: 
lgl.info@landelijkegildeliezele.be

 

Wij zijn ook op:
 
Connect on FacebookFollow us on twitter

BEDANKT IEDEREEN  !!! voor het fantastische Paasweekend Paasbrunch en Plantenbeurs

 

 
     

Beste,

Even recupereren van het voorbije Paasweekend. Wat was me dat zeg...

De gilde slaagde  er in om vlekkeloos een "Paasbrunchke" te organiseren voor 200 man op zondag. De jonge snaken waren super content met het geleverd werk van de klokken, ze hadden nog nooit zo'n originele Paaseierenraap gehad. De traiteur had ook zijn beste beentje voor gezet en de weergoden verzorgden ons  meer  dan dat we hadden mogen hopen.  Top was het.

Een  normale maandag die volgt na een feestweekend had onze lieve Heer beter de naam "katerdag of koppijndag" gegeven.

Maar die van Liezele dat zijn geen gewoon mannen. De maan-dag dat werd pas een feestdag, 25 jaar Plantenbeurs, 25 graden, een bloemen massa, een mensenmassa, een zandstorm aan de parkings....  Alle elementen waren aanwezig op dit groots evenement,  het was er eentje voor in de geschiedenisboeken  te schrijven.

Met enige fierheid mogen we vertellen dat wij qua deelnemers nog gegroeid zijn, dit in tegenstelling tot andere markten.  De grote verdienste is volgens hen de goede organisatie, publiciteit  en authenticiteit  van onze plantenmarkt. Het kleine geschenkje  dat deze voor deze editie aangeboden kregen  werd  door hen enorm geapprecieerd. Sommige standhouders stuurden achteraf nog een mail voor de goede organisatie.

Het was niet alleen koppen lopen op de markt. Ook onze drank-stands en eetstands hadden de handen meer dan vol. Terrassen zaten overladen van mensen die genoten van de familiale sfeer en koele dranken.

Het lijkt wel een evidentie dat dit allemaal zo vlekkeloos verloopt en zo'n succesverhaal is.

Ik kan u garanderen dat dit niet zo is.  Aan de markt zelf gaat een jaar voorbereiding aan vooraf en een jaar nazorg achteraf.

Bierviltjes, broodzakken, affiches, reclameborden, bewegwijzering, parkings... moeten bedeeld geplaatst  en klaar gemaakt worden.

Afspraken met gemeenten en ordediensten moet gemaakt en onderhandeld worden.

De planning  voor op elke broodnodige "werkkracht" een persoon, een vrijwilliger te vinden is ook een huzaren stukje. Tenten opzetten , drank voorzien...Ik kan nog zoveel zaken opsommen en ik ga er waarschijnlijk nog meer vergeten op te sommen.

Maar de belangrijkste mag ik niet vergeten, dat bent jij, jij die lid bent van onze gilde, jij die dat koel pintje tapte, jij die dat pintje op de plateau plaatste, jij die de bestelling had opgenomen, jij die de dorstige bediende, jij die voor propere glazen zorgde, jij die de lekkere hamburgers aan de man bracht, jij die de tent mee hielp plaatsen of afbreken, jij die de wagens op de juiste plaats liet parkeren....  en ook jij die de markt bezocht.

Ook dank aan de ordediensten en de gemeentelijke diensten voor hun medewerking, logistiek en materiaal.

Voor diegene die bijgedragen hebben tot deze succesvolle editie en dewelke ik niet vermeld heb, wil ik mij excuseren en  ook een woordje van dank richten!

Samen zijn wij de Liezelse Landelijke Gilde en samen krijgen we grootse dingen georganiseerd!!!!!

Nogmaals dank aan ieder.

Namens het bestuur Landelijke Gilde Liezele

  PAASMAANDAG 22 APRIL 2019

25
ste Plantenbeurs

Foto's
   
PAASZONDAG 21 APRIL 2019

1ste Paasbrunch

Foto's
PAASMAANDAG 2018

24
ste Plantenbeurs

Foto's                                   Video's
PAASMAANDAG PLANTENBEURS

25 jaar foto's en video's plantenbeurs
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          
 

 
 
 
 
   
   

 
image